Många dimensioner och vår själs utveckling

Vi lever i ett mångdimensionellt universum.
Vi är mångdimensionella varelser.
Vad innebär det?

Det innebär att det aldrig finns bara ett enkelt svar på våra olika frågor.
Allt beror på vad vi gör i nuet här och även på vad vi gjort innan och på vad vi kommer att göra i framtiden. Det beror på vad vi gör i denna inkarnation och på vad vi gör i andra dimensioner.

Låter det flummigt? Konstigt? Tänk så här.

En dimension är vår fysiska kropp.
En annan dimension är våra känslor som även de utgör en kropp, vår känslokropp.
En tredje dimension är våra tankar som då är vår mentalkropp.
Om du tänker en tanke som väcker goda känslor i dig och sedan agerar på denna tanke och känsla med din fysiska kropp, då kommer du att få det resultatet du önskade dig.
Om du tänker en god tanke men din känsla säger något annat och du sedan agerar utifrån tanken kommer du att möta på motstånd eftersom din känsla vill något annat.
Om du tänker en tanke som väcker en god känsla i dig men inte agerar med din fysiska kropp på den tanken kommer inget att hända.

Ganska logiskt eller hur?

Detta är egentligen det enda du behöver veta för att skapa eller attrahera det du vill ha i ditt liv. Du behöver inte veta varför känslan säger ifrån när tanken är så god. Du behöver visa respekt till alla dina delar och i detta fall ge din känslokropp den uppmärksamhet den behöver. Det kan då visa sig att din känsla var rätt och att tanken inte var så bra som den verkade. Eller så visar det sig att känslan byggde på rädsla och när känslokroppen fått den uppmärksamhet den behöver släpper den taget om rädslan och du kan attrahera, manifestera det du önskade dig. Eller så var det helt enkelt inte rätt tid just då.

Om du vill ha lite djupare förståelse för varför attraktionslagen inte alltid fungerar som vi ofta önskar behöver vi gå vidare och titta på dimensioner vi inte är medvetna om här och nu.
Det är vår vibration som attraherar och vår vibration är allt vi är. Allt vi är här och nu, allt vi varit innan i detta livet och allt vi varit i tidigare, parallella inkarnationer, allt vi kommer att vara i framtiden, allt vi är i andra dimensioner. Ibland när något är svårt att manifestera eller förändra i detta livet handlar det om att en del av oss i en annan dimension håller oss tillbaka. Anledningarna kan vara många men det handlar alltid om vår själsliga utveckling.

Jag kan ta ett exempel från mitt eget liv. Under en period i mitt liv var jag väldigt arg på flera personer i min omgivning vilka jag upplevde hade svikit mig. Jag ville att de skulle vara medvetna om hur illa de gjort mig. Jag hade sagt det till dem men upplevde inte att de brydde sig. Jag hade medvetenheten om att det var bara jag själv som for illa av mitt hämndbegär och min ilska, att jag borde släppa taget och gå vidare. Hämndbegäret satt fast i min mentalkropp och väckte en känsla av sorg, övergivenhet, smärta i min känslokropp vilket gjorde att jag i min fysiska kropp var i det närmsta paralyserad. Jag kunde inte, hur mycket jag än försökte, göra det jag visste skulle medföra den förändring jag ville ha.

Jag använde alla tekniker jag hade för att kunna släppa och gå vidare men inget fungerade. Tills en dag när det var dags. Den här dagen blev jag guidad till att gå in i en healingsession med mig själv och blev först visad en kvinna klädd i svart med häxhatt. Hon lämnade min kropp och jag trodde att det var klart men det skulle komma mer. Jag fick se hur en mörk mästare från en annan dimension stod och höll i en tråd kopplad till mig. Han sa mycket bestämt till mig att han inte var här för att få folk att må bra, han var här för att skipa rättvisa.

Rättvisa har alltid varit viktigt för mig och det har gjort det svårt att släppa taget ibland för att gå vidare. Även då jag vetat att jag inget förändrar genom att strida eller hålla kvar har det varit omöjligt att släppa. Det var delvis på grund av denna mästare. En mästare som lever i en helt annan dimension än den jag lever i här och nu.
Hur skulle jag kunnat veta? Nej, jag visste inte utan var tvungen att ta ett steg i taget för att komma in till kärnan av min upplevelse. När jag var i kärnan visade han sig och jag kunde avsluta vårt kontrakt. Ett kontrakt som handlade om min själs utveckling.

När han hade lämnat sitt budskap kunde jag klippa tråden. Efter det släppte den akuta känslan av att behöva hämnas taget om mig. Det betydde inte att allt sedan var glömt och förlåtet utan det betydde att jag kunde gå vidare och bearbeta det som hänt, för att när jag sedan var redo släppa taget helt.

Vår själsliga utveckling går alltid först. Om vi i vårt mänskliga ego vill något väldigt mycket som inte är i harmoni med vår själs utveckling kommer det inte att ske. Om vårt mänskliga egos vilja däremot är i harmoni med vår själs utveckling kommer det att ske när det är rätt tid och när vi frigjort oss från den energi som håller oss tillbaka.

I en vägledning med mig får du till exempel hjälp att se hur energierna ligger för dig, vad är på gång och vad behövs för att du ska vara där du vill vara i dig själv och i livet. Kontaktuppgifter hittar du här. Välkommen att höra av dig!

Med detta önskar jag dig en fantastisk vecka!

Med värme
Annette

Början och slutet på en livsprocess och tvillingsjälar

Du som känner mig vet att healing och utveckling är det som orkestrerar mitt liv. Allt jag gör syftar till förändring, till medvetandehöjning hos både mig själv och andra. Jag har de senaste åren förstått hur min målning ofta visar mig mina processer i bild. Vissa av dem går fort att måla och kommer först när allt är klart. Andra målningar visar en början på en process och sedan visas slutet långt senare när processen är klar. Livsprocessen och den kreativa processen har ofta samma struktur, allt hänger ihop.

Den här lilla berättelsen handlar om två målningar på samma duk där den ena var startpunkten och den andra kvittot på att processen nu är klar. Denna process har pågått under flera år och under tiden har andra processer kommit och gått parallellt. Men dessa två målningar på samma duk är inramningen, säcken som knyter samman de olika scenerna till en föreställning. Jag kommer att dela med mig framöver av de olika scenerna men vi börjar med början och slutet.

Jag var fortfarande ganska ny på måleriet när jag fick tag på en stor duk. Den är 100X80cm med ett djup på kanske 3 cm. Innan hade jag målat på mindre dukar så detta var inte helt lätt. Jag hade en bild jag målade efter men fick inte till det som jag ville. Under den här tiden hade jag en relation med en person som var en aspekt av min tvillingsjäl och nu vet jag att denna målning visade mig att vi var varandras spegelbilder. Vår relation var inte definierbar, den var ingen kärleksrelation och heller inte en ren vänskapsrelation. Våra energier blandades samman så att vi hela tiden kände av varandras tankar och känslor. Vårt möte var väldigt karmiskt och jag har fått se flera gemensamma liv som skulle lösas upp här och nu i detta livet. Utan att gå in för djupt på relationen så kan jag säga att den rev sönder mig fullständigt. Det är svårt att beskriva för någon som inte själv upplevt hur det är att träffa en karmisk tvillingsjäl och den som upplevt det vet vad jag pratar om.

Jag kanske skriver ett inlägg lite längre fram om hur jag ser på tvillingsjälar och twinflame men nu ska det handla om målningens del i livsprocessen.

Denna tavla blev alltså inte klar utan jag ställde undan den i förrådet. Jag hann bo i Spanien i flera år medan målningen stod kvar i förrådet och väntade. När jag i somras flyttade hem från Spanien plockade jag upp den och tänkte måla över den för att måla en ny tavla. Det var en dyr duk av bra kvalitet.

Sagt och gjort.

Vad jag inte visste då var att när denna nya målning på den gamla duken var klar, då var även den process som sattes igång i och med mitt möte med min tvillingsjäls karmiska aspekt klar. Den informationen fick jag när tavlan var klar. Jag fick även informationen att detta var slutet på en djupgående och oerhört krävande process som pågått i över 20 år. Det är ganska mäktigt att få den informationen och faktiskt förstå att nu är det klart. Nu kan jag börja nästa fas i mitt liv.

Under mina år i Spanien träffade jag en till aspekt av min tvillingsjäl. Han hade en helt annan energi och framtoning. När han var i samma rum som jag läktes min aura. När vi var tillsammans var allt alltid bra, jag behövde inget mer då än det vi var. Jag hade många stora upplevelser med honom och det kan nog hända att jag berättar om även dem längre fram. Inte heller han och jag hade en kärleksrelation. Vi möttes för att vi båda skulle få tillgång till delar av våra själar som vi innan inte haft tillgång till. Jag hade burit nycklar, koder som var hans och han hade burit nycklar, koder som var mina. Där den första relationen jag berättat om slet sönder mig i småbitar läkte denna relationen mig och gav mig tillbaka mitt sanna jags essens. När denna healingprocess var klar var det tid för mig att flytta hem till Sverige igen för att här fortsätta mitt uppdrag.

Målningen som kom som ett kvitto på att processen är klar är denna. Nu finns inte längre någon spegelbild. Trädet står ensamt och dess krona börjar att släppa loss sina blad. Fjärilarna symboliserar för mig gammal kunskap, gamla erfarenheter som nu släpper taget om sin trygga famn för att flyga ut i världen och sprida sin skönhet. Denna tavla är slutet på en process och även början på en annan. Det ska bli väldigt spännande att se vad de olika fjärilarna ska komma att skapa i världen.

80×100 Akryl duk