Twinflame – tvillingsjälar

Jag har fått en fråga om hur det fungerar med tvillingsjälar och jag vet ju att det är något många är intresserade av så jag har skrivit ihop lite om det jag funnit ut under min egen twinflameresa. Detta är alltså hur jag själv fått det beskrivet via mina guider genom dels kanaliserad information och dels via förklaringar av händelser i mitt eget liv.

Twinflameenergin har varit en stor del av min resa ända från start. Jag skiljer på Twinflame och Tvillingsjäl. Twinflame för mig är en universell kraft som består av en feminin och en maskulin energi. Tvillingsjäl är för mig en person i fysisk eller eterisk form som är en inkarnation, på jorden eller i en annan dimension, av vår egna twinflameenergi.

C:a 100×60 Akryl duk ej uppspänd på ram

När jag här beskriver skeendet kommer jag för enkelhetens skull använda manligt och kvinnligt som beskrivning, och även man och kvinna. Detta har alltså inget med vår fysiska kropp att göra. Två tvillingsjälar kan vara av olika/samma kön, mor/far/barn, vänner etc.

Jag har blivit visad att vi alla från början var en hel själ med total balans mellan den maskulina och den feminina energin. Det skedde en separation av de två energierna och den hela själen delades i två, en manlig del och en kvinnlig del.

 

Kort saga om ursprunget

Det var en gång en själ som satt och drömde om ett annat liv. Dess nuvarande liv var lugnt, harmoniskt och härligt men hen var lite uttråkad och önskade sig lite mer spänning i livet. Hen satt och funderade på vad hen skulle kunna göra för att få till den förändring hen så gärna ville ha. Då hörde hen en röst inom sig som frågade om detta verkligen var vad hen ville och om hen ville ha spänning även om det skulle kräva en del smärta och ibland vara lite obekvämt?
Själen kände efter och blev glad vid tanken så hen sa ja. Det som sedan hände var bortom allt hen hade kunnat tänka sig, hela dess värld började skaka och smärtan var enorm. Hen förstod ingenting av det som hände, detta var ju inte vad hen hade önskat sig. Hen ville ju ha äventyr och spänning, detta var ju ren smärta. Världen fortsatte skaka och helt plötsligt blev allt stilla men inget kändes som förr. Hen hade delats upp i två delar. En del var hens manliga energi och en var hens kvinnliga energi.
Rösten inom hen berättade att nu började hens resa till att igen komma samman till en själ. Hen undrade vad den gett sig in på, herregud, hur ska detta gå till? Men rösten inom hen tröstade och sade att det kommer bli en spännande resa precis som du önskade dig och när den är klar kommer du att känna dig väldigt tillfredsställd. Du klarar detta!

Själen kände hur dess medvetande delades upp och en del gick ner i den kvinnliga delen och den andra delen gick ner i den manliga delen. 
Sakta försvann minnena av att vara en hel själ och de två delarna kände sig var för sig som en enhet men det fanns hela tiden en längtan efter något mer, en känsla av att inte vara hel. Det var den längtan som skulle vara drivkraften i hela processen av att bli en hel själ igen. Detta är vad jag kallar för Twinflame. En manlig och en kvinnlig universell energi som är varandras motsatser och fullkomliga komplement.
Av: Annette Hagman

 

Tvillingsjälar, vad är då det?

Tvillingsjälar är vår fysiska upplevelse av denna Twinflameenergi. Det finns bara en själ som är den exakta tvillingsjälen. Varje människa härstammar från en själ som har sin exakta motpol, den själ som kompletterar en fullkomligt på alla plan. Vissa människor möter denna exakta tvillingsjäl i detta livet och andra inte. Vissa blir ett par för livet med sin tvillingsjäl i tidig ålder och andra möts en kort sekvens för att sedan skiljas åt igen. Vissa blir vänner för livet och andra finns på jorden samtidigt men möts inte i fysisk form. I andra fall finns en av tvillingsjälarna på jorden medan den andra delen finns i en annan dimension och agerar guide till den som befinner sig på jorden. Det finns ingen förklaring som är den enda sanningen. Alla har vi olika kontrakt och olika syften med våra liv här nere på jorden och har vi skrivit i vårt kontrakt att vi ska återförenas med vår tvillingsjäl kommer vi att göra det och annars inte.

Vad jag har blivit visad är att varje själ har som ett släktträd under sig. Den kvinnliga delen har ett träd och den manliga delen har ett träd. Varje gren i detta släktträd är en aspekt av den ursprungliga själen, och varje gren har sina löv som i sin tur är aspekter av grenen och även av den ursprungliga själen. 
Vi människor skaffar barn, barnbarn etc. Vi har vår släkt på mammas sida och vår släkt på pappas sida. Varje sida har flera olika grenar. Ungefär lika ser det ut även i detta ”tvillingsjälsträd”.

Under livets gång möter vi ibland aspekter av vår tvillingsjäl och med dem kommer vi med största sannolikhet känna en stark gemenskap. Ju närmare ursprungssjälen aspekten befinner sig, ju starkare band kommer vi att känna till dem. Med vissa av dem är gemenskapen lugn, harmonisk utan konflikter. Med andra finns gemenskapen där men där finns även en energi som sliter oss itu. Dessa aspekter kommer i vår väg för att hjälpa oss att frigöra oss ifrån det som hindrar oss från att smälta samman med vår ursprungliga tvillingsjäl.

C:a 100 x60 Akryl duk ej uppspänd på ram

Som jag ser det så är ”Twinflameresan” en resa som alla gör men den är mer aktiv i vissa liv. Det betyder att i detta livet kanske någon har en väldigt aktiv resa och träffar många aspekter av sin tvillingsjäl medan någon annan lever sitt liv tillsammans med en själsfrände eller ensam och är nöjd med det.
Själsfrände är inte detsamma som tvillingsjäl. En själsfrände är någon som tillhör ens själsfamilj eller själsgrupp och tillsammans med dem har vi oftast en stark gemenskap och en stark känsla av trygghet. Även de kan vara vår kärlekspartner, vår mor, vår far, vår vän etc. Som jag skrivit innan beror det helt och håller på vad vi valt att uppleva i detta livet innan vi föddes.

Twinflameresan syftar till att integrera den ursprungliga själens två separerade delar med varandra och de båda ursprungliga delarna har som jag beskrivit i sin tur delats upp i mängder av olika mindre delar. Varje liten del har sin egen tvillingsjäl som den ska förenas med och varje liten del lever i många olika dimensioner samtidigt. Jag har blivit visad att de som nu lever på jorden och har twinflameresan som syfte eller delsyfte kommer att integrera de olika dimensionernas tvillingsjälar i denna fysiska kropp. Det innebär att de troligtvis kommer att träffa flera aspekter av sin ursprungliga tvillingsjäl och tillsammans med dem gå igenom upplevelser som renar och läker disharmonier från den långa resan som pågått ända sedan den ursprungliga separationen av den ursprungliga själen.

När en själ möter sin sanna tvillingsjäl och de båda har renat och läkt alla sår som uppstått genom liven sammansmälter de till en själ. Det kan ske i detta liv på energinivå och då har de fortfarande två kroppar men får ett gemensamt högre jag. Om de väljer att gå ner och leva ett till liv på jorden kommer de då att göra det som en integrerad själ. Den integrerade själen är då ett steg närmare den ursprungliga själen och kommer i sin tur att ha en tvillingsjäl som den ska smälta samman med. Detta fortsätter ända till det bara finns kvar de ursprungliga tvillingsjälarna och tills de smälter samman igen till en enda själ.

 

Hur vet vi om vi träffat vår tvillingsjäl?

Jag har träffat flera aspekter av min tvillingsjäl. Vetskapen har aldrig kommit i början av relationerna utan i mitten eller mot slutet. Numer, efter att ha träffat så många av dem vet jag ofta ganska snabbt när det sker. Jag vet inte vad relationen är till för och jag vet inte om det är den ursprungliga tvillingsjälen men jag vet, eller i alla fall anar, om det är en aspekt.

Jag har själv aldrig träffat den tvillingsjäl jag är menad att leva tillsammans med så jag kan inte svara för hur det känns mer än att det verkar finnas två olika former. Vissa går igenom en turbulent tid där mycket karmisk energi frigörs innan de blir ett par eller vänner etc. på riktigt. Andra finner varandra direkt och vet från första stund att de hör ihop. Är tvillingsjälarna barn/förälder kan det vara på samma sätt, ibland kan det vara turbulent men man har ändå en väldigt speciell kontakt, eller så är allt helt lugnt redan från början. Gemensamt verkar vara att man på olika plan läker tillsammans.

Jag skulle säga att man vet när man känner att man hör ihop på själsnivå och att man kompletterar varandra väldigt bra i det jordiska livet. Man kan inte vara oberörd inför varandra även om man försöker. Man sitter ihop på själsnivå och är varandras motsatser.

 

C:a 50X40 Akryl duk ej uppspänd på ram

 

Början och slutet på en livsprocess och tvillingsjälar

Du som känner mig vet att healing och utveckling är det som orkestrerar mitt liv. Allt jag gör syftar till förändring, till medvetandehöjning hos både mig själv och andra. Jag har de senaste åren förstått hur min målning ofta visar mig mina processer i bild. Vissa av dem går fort att måla och kommer först när allt är klart. Andra målningar visar en början på en process och sedan visas slutet långt senare när processen är klar. Livsprocessen och den kreativa processen har ofta samma struktur, allt hänger ihop.

Den här lilla berättelsen handlar om två målningar på samma duk där den ena var startpunkten och den andra kvittot på att processen nu är klar. Denna process har pågått under flera år och under tiden har andra processer kommit och gått parallellt. Men dessa två målningar på samma duk är inramningen, säcken som knyter samman de olika scenerna till en föreställning. Jag kommer att dela med mig framöver av de olika scenerna men vi börjar med början och slutet.

Jag var fortfarande ganska ny på måleriet när jag fick tag på en stor duk. Den är 100X80cm med ett djup på kanske 3 cm. Innan hade jag målat på mindre dukar så detta var inte helt lätt. Jag hade en bild jag målade efter men fick inte till det som jag ville. Under den här tiden hade jag en relation med en person som var en aspekt av min tvillingsjäl och nu vet jag att denna målning visade mig att vi var varandras spegelbilder. Vår relation var inte definierbar, den var ingen kärleksrelation och heller inte en ren vänskapsrelation. Våra energier blandades samman så att vi hela tiden kände av varandras tankar och känslor. Vårt möte var väldigt karmiskt och jag har fått se flera gemensamma liv som skulle lösas upp här och nu i detta livet. Utan att gå in för djupt på relationen så kan jag säga att den rev sönder mig fullständigt. Det är svårt att beskriva för någon som inte själv upplevt hur det är att träffa en karmisk tvillingsjäl och den som upplevt det vet vad jag pratar om.

Jag kanske skriver ett inlägg lite längre fram om hur jag ser på tvillingsjälar och twinflame men nu ska det handla om målningens del i livsprocessen.

Denna tavla blev alltså inte klar utan jag ställde undan den i förrådet. Jag hann bo i Spanien i flera år medan målningen stod kvar i förrådet och väntade. När jag i somras flyttade hem från Spanien plockade jag upp den och tänkte måla över den för att måla en ny tavla. Det var en dyr duk av bra kvalitet.

Sagt och gjort.

Vad jag inte visste då var att när denna nya målning på den gamla duken var klar, då var även den process som sattes igång i och med mitt möte med min tvillingsjäls karmiska aspekt klar. Den informationen fick jag när tavlan var klar. Jag fick även informationen att detta var slutet på en djupgående och oerhört krävande process som pågått i över 20 år. Det är ganska mäktigt att få den informationen och faktiskt förstå att nu är det klart. Nu kan jag börja nästa fas i mitt liv.

Under mina år i Spanien träffade jag en till aspekt av min tvillingsjäl. Han hade en helt annan energi och framtoning. När han var i samma rum som jag läktes min aura. När vi var tillsammans var allt alltid bra, jag behövde inget mer då än det vi var. Jag hade många stora upplevelser med honom och det kan nog hända att jag berättar om även dem längre fram. Inte heller han och jag hade en kärleksrelation. Vi möttes för att vi båda skulle få tillgång till delar av våra själar som vi innan inte haft tillgång till. Jag hade burit nycklar, koder som var hans och han hade burit nycklar, koder som var mina. Där den första relationen jag berättat om slet sönder mig i småbitar läkte denna relationen mig och gav mig tillbaka mitt sanna jags essens. När denna healingprocess var klar var det tid för mig att flytta hem till Sverige igen för att här fortsätta mitt uppdrag.

Målningen som kom som ett kvitto på att processen är klar är denna. Nu finns inte längre någon spegelbild. Trädet står ensamt och dess krona börjar att släppa loss sina blad. Fjärilarna symboliserar för mig gammal kunskap, gamla erfarenheter som nu släpper taget om sin trygga famn för att flyga ut i världen och sprida sin skönhet. Denna tavla är slutet på en process och även början på en annan. Det ska bli väldigt spännande att se vad de olika fjärilarna ska komma att skapa i världen.

80×100 Akryl duk