Hur håller man sin vibration hög när livet är jobbigt?

Jag fick en fråga idag ”Hur behåller jag min vibration hög även om livet är jobbigt?”

Många tror att livet handlar om att alltid vara glad och positiv. Det funkar inte så. Alla känslor har samma värde och kommer med ett budskap.
En människa som på ytan är glad och positiv men som inom sig har mycket blockerad energi har oftast en lägre vibration är en som är arg, ledsen, bitter etc men som har frigjort mycket blockerad energi inom sig. Så svaret på den frågan var:

”Du behöver inte hålla din vibration hög. Du behöver vara sann emot dig själv. Din reaktion på vad som sker i omgivningen är en spegel som visar att du har ett motstånd inom dig som är redo att lösas upp. blå tavla med delfin och kruka
En väg att gå för att lösa upp motståndet är att du går in i dig själv, centrerar dig och tillåter dig själv att på riktigt känna känslan och motståndet du har inom dig. Stanna i känslan, i motståndet ända tills det löses upp, utan att värdera eller döma. När det släpper kan det hända att det kommer tårar eller till och med att kroppen krampar. Bara tillåt det att komma och när tårarna runnit färdigt och kroppen är avslappnad är det klart. Ibland kommer det sedan en insikt om vad som egentligen pågår och om eventuella förändringar du behöver göra. Detta är transformation, healing och shadow work på hög nivå.
Det går så klart att släppa detta motstånd på många olika sätt, tex genom dans, målning, sång, boxa på en boxboll etc. men för att din vibration ska vara intakt behöver du vara sann emot hela dig själv.

Detta liv kontra tidigare/parallella liv

Jag har aldrig jobbat direkt med tidigare liv, inte med att se dem till mina kunder. Däremot har jag jobbat massor med att transformera mina egna tidigare liv. I det arbetet har jag ibland sett en bild och sedan gått vidare därifrån och jobbat mig igenom med känslorna som lots. Jag brukar få information om livet under processens gång men sällan i bilder. Generellt så har jag genom åren sett väldigt lite, mina kanaler har främst varit klarvetandet  och klarkännandet. Det senaste året har mitt seende börjat öppna upp sig mer och mer. Jag tycker det är spännande att se. Det blir tydligare och lättare att förklara vad guider och vägledare vill visa oss när man ser en bild än genom bara klarvetande och klarkännande.

Abstract painting in blue and white

Igår satt jag och tittade på en video på en youtubekanal med en person jag uppskattar mycket. Det är en person som har valt att söka upp olika människor för att ha ett djupgående samtal med dem för att på så sätt kunna slå hål på olika fördomar och i stället skapa broar mellan människor, människor som inte nödvändigtvis har samma syn på livet och vår värld.
I går när jag satt och tittade på ett av dessa samtal såg jag helt plötsligt hur gästen fick som en slöja över sig med en helt annan personlighet, jag såg personligheten ganska detaljerat och fick även veta vilken status hen hade i samhället. Det var alltså ett av personens tidigare liv jag fick se.
I dag tittade jag på en video med en annan gäst och samma sak hände. Jag såg en slöja över personen i fråga som visade vem hen varit i ett tidigare liv. En intressant sak var att det jag visades var ganska mycket raka motsatsen till vem de är, vill vara eller anses vara i detta livet. Jag blir så full i skratt när jag hör dem sitta och prata om vad de har för åsikter här och nu, vad de vill uträtta och förändra, och samtidigt ser jag bilden av deras raka motsats. Lite som att Hitler sitter i en soffa och pratar om hur viktigt det är att alla människor är lika mycket värda och hur han kämpar för judarnas rätt 😉

Det är, enligt hur jag ser det, så att vi alla har levt alla möjliga olika liv vilket innebär att vi alla varit både ”onda”, ”goda”, offer, förövare etc. och det är en av anledningarna till att ingen av oss har någon rätt att döma någon annan. Ingen av oss har hela pusslet, hela sanningen. Vi vet bara bråkdelar av den stora sanningen och vem vet vad syftet med tex Hitlers liv och gärning egentligen var…. hur hade jorden sett ut om han inte gjort det han gjorde? Det vet vi inte. Jag säger inte att det han gjorde var något gott, jag säger bara att ingen av oss vet orsaken till hans handlingar utifrån ett högre syfte. Hitler är ett exempel från det förflutna. Trump är ett exempel i nutid. Ingen av oss vet vad syftet med hans roll egentligen är, vi kan spekulera och utgå ifrån det vi själva ser och tror på men ingen av oss vet. Det är endast skaparkraften själv som vet.

Ofta blir jag visad i arbetet med mina kunder hur de upplevt jobbiga situationer eller blivit straffade i tidigare liv när de använt sig av sina gåvor, uttryckt sin åsikt, öppnat sitt hjärta för en annan människa etc. Detta är sådant som här och nu i detta livet sitter i våra cellminnen och kan påverka oss så att vi inte kan eller vågar göra det vi egentligen vill, eller så kanske det ställer till bekymmer i våra relationer. Nästan alltid är det så att det vi upplever här och nu har sina rötter i vårt förflutna, det kan vara tidigare i detta livet eller i andra liv. Ibland till och med i framtiden. (Allt det vi får se är egentligen bara förklaringsmodeller för att vi lättare ska kunna förstå och göra det som krävs. Egentligen är allt bara energi i olika densitet.) Självklart finns det sätt att frigöra sig från dessa hinder. Olika former av healing är en väg, att utmana sig själv till att se livet ur större perspektiv är en väg. Som jag ser det är målet alltid att frigöra oss från dömande.

Titta på målningen i detta blogginlägg och be om att få ett budskap till just dig just nu. Alla ser olika saker beroende på vad man behöver se för tillfället och detta kan vara ett sätt att läka band till det förflutna som vi är klara med ❤
Skriv gärna en kommentar om vad du ser om du vill 😀

Ryska dockor – personlig utveckling

Som jag ser det har alla kommit till jorden med olika uppgifter. På samma sätt som vi här på jorden utbildar oss inom de områden vi ska jobba med, har vi som själar förberett oss för det vi ska utföra under denna inkarnation. Vissa är här för att undervisa, vissa är här för att lära sig om en specifik uppgift inför kommande uppdrag, vissa är här för att hålla energin för jorden under dess transformationsresa, vissa är här för att bygga strukturen för den nya jorden etc.

Det finns hur många olika uppgifter som helst och förutom dessa övergripande uppgifter har vi som själar våra personliga resor att göra. Innan vi föds ner på jorden skriver vi på kontrakt om vad vi ska gå igenom och när vi är klara rivs det kontraktet. Vissa har många mindre kontrakt, andra har några större.

Vad jag egentligen vill säga med denna post är att ingen människa på jorden har hela sanningen. Det finns många olika lärare och många säger olika saker. De människor som är här med liknande uppdrag dras till varandra och har samma sanning. Om du har ett annat uppdrag än en viss lärare så är det inte säkert att hens undervisning stämmer med din sanning. Då är det bättre att du går vidare tills du hittar någon som resonerar med din egen energi. Det är där du kommer att blomstra. När något är sant för dig känns det lätt i hjärtat, expansivt.

Vad jag nyligen blev visad är hur vi är uppbyggda lite som ryska dockor, med olika lager. Vi har så många lager/dockor som vi har valt utvecklingsfaser för detta livet. Varje docka skyddar den docka som är innanför och därför upplever vi bara det som den yttre dockan upplever. Det jag blev visad var hur den yttre dockan slogs sönder men en slägga som kom vinande genom luften. Den slogs sönder i småbitar. När släggan kommer vinande blir vi oftast rädda och tappar vårt fokus. Om vi inte blir rädda väljer vi om vi hukar vi för släggan och fortsätter utvecklas inom samma fas ett tag till, eller om vi står kvar och öppnar upp för nästa fas även fast vi vet att det antagligen kommer göra lite ont när den yttre dockan sprängs.
Jag vet inte om vi kan välja hur många dockor vi vill släppa fram eller om vi måste öppna upp till den allra minsta dockan allra längst in. Det jag får se är att det är den innersta dockan som öppnar upp fullt ut för vår sanna essens. Alla dockor är ju skapade av vår sanna essens men ju längre in vi kommer ju renare blir essensen.

 

Hur fungerar healing?

Det är inte helt lätt att förklara hur healing fungerar eftersom det finns många olika vägar att gå. Alla vägar har dock det gemensamt att det handlar om transformation av energi. Allt är energi och har olika densitet. Ju tätare partiklarna är packade ju mer kompakt blir energin. Partiklarna i våra tankar och känslor är till exempel inte lika tätt packade som partiklarna i våra fysiska kroppar. Vi ser dem inte, vi kan inte ta på dem, men vi kan känna dem. Partiklarna i ett bord är tätare packade än partiklarna i våra kroppar.

Olika känslor och tankar har olika densitet och det man gör när man healar är att man löser upp det i våra system som har en högre densitet än vad vår grundenergi har. Till exempel så kan vi ha en blockering i vårt energisystem som hindrar oss från att göra de val vi själva mår bra av. Denna blockering har en högre densitet än vår grundenergi och sitter i vårt energisystem som en propp. När vi genom healing löser upp den ändrar den densitet och hamnar i samma densitet som resten av vårt energiflöde.

Illustration av hur vi lämnar gammal energi bakom oss. Healing.

I och med att detta sker kommer vi att få lättare att göra de val vi själva mår bra av. Nu är det ju inte alltid så enkelt, detta är ett försök från min sida att förklara någon form av grund till hur healing fungerar. När vi som i detta fallet löst upp den blockering i vårt energifält som stoppar upp flödet och gör det svårt för oss att välja det som vi själva mår bra av behöver vi ändå vara uppmärksamma på våra val framöver. Våra hjärnor är programmerade att följa samma vägar den alltid följt och därför vill den gärna göra samma val som den alltid gjort. Om vi väljer att göra på samma sätt som innan kommer den blockering vi löste upp snart att vara tillbaka igen.

Som jag sa så är det inte helt lätt att förklara enkelt hur healing fungerar. Ibland är det faktiskt så att när vi löser upp en blockering försvinner orsaken till blockeringen direkt utan att vi behöver göra någon förändring. Då handlar det om att vi redan gjort de förändringar som krävs men att blockeringen ändå har suttit kvar. När vi då löser upp blockeringen gör vi per automatik de val vi mår bra av utan att behöva lägga specifik uppmärksamhet på det.

Hur uppstår då dessa blockeringar?

När vi har upplevelser och känslor som vi inte klarar av att bearbeta eller frigöra oss ifrån kommer de så småningom att packa ihop sig och bilda en blockering i vårt energiflöde. Om vi inte löser upp blockeringen kommer den att sätta sig i vår fysiska kropp och vi får ont eller blir sjuka.
Detta innebär att vi i teorin kan läka alla sjukdomar eller tillstånd om vi bara löser upp våra blockeringar. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt eftersom vår själ har en plan med vårt liv här på jorden.
Vår själ har en plan som vi kognitivt inte alltid är medvetna om. Planen kan till exempel vara att vi behöver gå igenom vissa upplevelser för att vår själ ska bli fri eller utvecklas. Om vår själs plan är att vi ska uppleva en viss situation eller sjukdom kommer inte healing att hjälpa just den delen av vårt liv. Healingenergin kommer då i stället att gå till en annan del av vårt liv som är öppet för läkning och transformation. När den delen är transformerad kanske själen är redo att läka det vi egentligen ville ha hjälp med. Eller så behövs det ännu mer innan den är redo att släppa det som sitter i vägen. Det är väldigt viktigt att förstå att inte lägga skuld på sig själv om man inte läker på det sätt man önskat. Ingen av oss har hela bilden och vetskap om hela orsaken till att saker i livet ser ut som de gör.

Det är inte alltid våra blockeringar har skapats i detta livet. Vi lever många liv samtidigt och oftast pratar vi om tidigare liv för att det ska vara lättare att förstå. Vi kan till exempel i ett tidigare liv blivit sparkad av en häst och inte lyckats frigöra oss från den känsla som uppstod. Vi kanske i det livet aldrig mer vågade gå nära en häst. I det liv vi lever här och nu kan vi då välja att läka det traumat. Läkningen kan till exempel ske genom att vi blir trampade på foten av en häst. Vi blir inte så svårt skadade som i det tidigare livet men kommer ändå att känna alla känslor vi kände då. Kanske får vi ont i vår fot och går till en healer för att få hjälp med foten. Healern öppnar då upp energiflödet och känslorna kommer fram och vi kan frigöra oss från dem och foten läker. Om vi däremot inte klarar att känna känslorna fullt ut och släppa dem fria kommer foten inte att läka. Då får vi göra en gång till.

Om vårt energiflöde är trögt kommer vi att känna oss tröga och vi kommer att uppleva livet som tungt och svårt. Om vårt energiflöde är för snabbt kan det hända att vi inte riktigt är i kontakt med jorden, det är då vi ”svävar i det blå” eller blir väldigt stressade. Om vi däremot har ett balanserat energiflöde och är i kontakt med jorden, då kommer livet att kännas lätt och vi kommer med lätthet kunna manifestera det vi vill ha i våra liv. Allt handlar om balans.

För mig är healing en naturlig del av livet och väldigt spännande. Inte alltid så bekvämt och ibland väldigt smärtsamt, men alltid intressant. Min högsta önskan är att healing och naturligt läkande skulle vara en självklar del även i den västerländska kulturen lika som den är i den österländska. Jag har en stark övertygelse om att vi då skulle må mycket bättre och att världen skulle vara en trevligare plats att bo på.

 

Allt gott tills vi ses igen!

Annette