Hur fungerar healing?

Det är inte helt lätt att förklara hur healing fungerar eftersom det finns många olika vägar att gå. Alla vägar har dock det gemensamt att det handlar om transformation av energi. Allt är energi och har olika densitet. Ju tätare partiklarna är packade ju mer kompakt blir energin. Partiklarna i våra tankar och känslor är till exempel inte lika tätt packade som partiklarna i våra fysiska kroppar. Vi ser dem inte, vi kan inte ta på dem, men vi kan känna dem. Partiklarna i ett bord är tätare packade än partiklarna i våra kroppar.

Olika känslor och tankar har olika densitet och det man gör när man healar är att man löser upp det i våra system som har en högre densitet än vad vår grundenergi har. Till exempel så kan vi ha en blockering i vårt energisystem som hindrar oss från att göra de val vi själva mår bra av. Denna blockering har en högre densitet än vår grundenergi och sitter i vårt energisystem som en propp. När vi genom healing löser upp den ändrar den densitet och hamnar i samma densitet som resten av vårt energiflöde.

Illustration av hur vi lämnar gammal energi bakom oss. Healing.

I och med att detta sker kommer vi att få lättare att göra de val vi själva mår bra av. Nu är det ju inte alltid så enkelt, detta är ett försök från min sida att förklara någon form av grund till hur healing fungerar. När vi som i detta fallet löst upp den blockering i vårt energifält som stoppar upp flödet och gör det svårt för oss att välja det som vi själva mår bra av behöver vi ändå vara uppmärksamma på våra val framöver. Våra hjärnor är programmerade att följa samma vägar den alltid följt och därför vill den gärna göra samma val som den alltid gjort. Om vi väljer att göra på samma sätt som innan kommer den blockering vi löste upp snart att vara tillbaka igen.

Som jag sa så är det inte helt lätt att förklara enkelt hur healing fungerar. Ibland är det faktiskt så att när vi löser upp en blockering försvinner orsaken till blockeringen direkt utan att vi behöver göra någon förändring. Då handlar det om att vi redan gjort de förändringar som krävs men att blockeringen ändå har suttit kvar. När vi då löser upp blockeringen gör vi per automatik de val vi mår bra av utan att behöva lägga specifik uppmärksamhet på det.

Hur uppstår då dessa blockeringar?

När vi har upplevelser och känslor som vi inte klarar av att bearbeta eller frigöra oss ifrån kommer de så småningom att packa ihop sig och bilda en blockering i vårt energiflöde. Om vi inte löser upp blockeringen kommer den att sätta sig i vår fysiska kropp och vi får ont eller blir sjuka.
Detta innebär att vi i teorin kan läka alla sjukdomar eller tillstånd om vi bara löser upp våra blockeringar. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt eftersom vår själ har en plan med vårt liv här på jorden.
Vår själ har en plan som vi kognitivt inte alltid är medvetna om. Planen kan till exempel vara att vi behöver gå igenom vissa upplevelser för att vår själ ska bli fri eller utvecklas. Om vår själs plan är att vi ska uppleva en viss situation eller sjukdom kommer inte healing att hjälpa just den delen av vårt liv. Healingenergin kommer då i stället att gå till en annan del av vårt liv som är öppet för läkning och transformation. När den delen är transformerad kanske själen är redo att läka det vi egentligen ville ha hjälp med. Eller så behövs det ännu mer innan den är redo att släppa det som sitter i vägen. Det är väldigt viktigt att förstå att inte lägga skuld på sig själv om man inte läker på det sätt man önskat. Ingen av oss har hela bilden och vetskap om hela orsaken till att saker i livet ser ut som de gör.

Det är inte alltid våra blockeringar har skapats i detta livet. Vi lever många liv samtidigt och oftast pratar vi om tidigare liv för att det ska vara lättare att förstå. Vi kan till exempel i ett tidigare liv blivit sparkad av en häst och inte lyckats frigöra oss från den känsla som uppstod. Vi kanske i det livet aldrig mer vågade gå nära en häst. I det liv vi lever här och nu kan vi då välja att läka det traumat. Läkningen kan till exempel ske genom att vi blir trampade på foten av en häst. Vi blir inte så svårt skadade som i det tidigare livet men kommer ändå att känna alla känslor vi kände då. Kanske får vi ont i vår fot och går till en healer för att få hjälp med foten. Healern öppnar då upp energiflödet och känslorna kommer fram och vi kan frigöra oss från dem och foten läker. Om vi däremot inte klarar att känna känslorna fullt ut och släppa dem fria kommer foten inte att läka. Då får vi göra en gång till.

Om vårt energiflöde är trögt kommer vi att känna oss tröga och vi kommer att uppleva livet som tungt och svårt. Om vårt energiflöde är för snabbt kan det hända att vi inte riktigt är i kontakt med jorden, det är då vi ”svävar i det blå” eller blir väldigt stressade. Om vi däremot har ett balanserat energiflöde och är i kontakt med jorden, då kommer livet att kännas lätt och vi kommer med lätthet kunna manifestera det vi vill ha i våra liv. Allt handlar om balans.

För mig är healing en naturlig del av livet och väldigt spännande. Inte alltid så bekvämt och ibland väldigt smärtsamt, men alltid intressant. Min högsta önskan är att healing och naturligt läkande skulle vara en självklar del även i den västerländska kulturen lika som den är i den österländska. Jag har en stark övertygelse om att vi då skulle må mycket bättre och att världen skulle vara en trevligare plats att bo på.

 

Allt gott tills vi ses igen!

Annette

Twinflame – tvillingsjälar

Jag har fått en fråga om hur det fungerar med tvillingsjälar och jag vet ju att det är något många är intresserade av så jag har skrivit ihop lite om det jag funnit ut under min egen twinflameresa. Detta är alltså hur jag själv fått det beskrivet via mina guider genom dels kanaliserad information och dels via förklaringar av händelser i mitt eget liv.

Twinflameenergin har varit en stor del av min resa ända från start. Jag skiljer på Twinflame och Tvillingsjäl. Twinflame för mig är en universell kraft som består av en feminin och en maskulin energi. Tvillingsjäl är för mig en person i fysisk eller eterisk form som är en inkarnation, på jorden eller i en annan dimension, av vår egna twinflameenergi.

C:a 100×60 Akryl duk ej uppspänd på ram

När jag här beskriver skeendet kommer jag för enkelhetens skull använda manligt och kvinnligt som beskrivning, och även man och kvinna. Detta har alltså inget med vår fysiska kropp att göra. Två tvillingsjälar kan vara av olika/samma kön, mor/far/barn, vänner etc.

Jag har blivit visad att vi alla från början var en hel själ med total balans mellan den maskulina och den feminina energin. Det skedde en separation av de två energierna och den hela själen delades i två, en manlig del och en kvinnlig del.

 

Kort saga om ursprunget

Det var en gång en själ som satt och drömde om ett annat liv. Dess nuvarande liv var lugnt, harmoniskt och härligt men hen var lite uttråkad och önskade sig lite mer spänning i livet. Hen satt och funderade på vad hen skulle kunna göra för att få till den förändring hen så gärna ville ha. Då hörde hen en röst inom sig som frågade om detta verkligen var vad hen ville och om hen ville ha spänning även om det skulle kräva en del smärta och ibland vara lite obekvämt?
Själen kände efter och blev glad vid tanken så hen sa ja. Det som sedan hände var bortom allt hen hade kunnat tänka sig, hela dess värld började skaka och smärtan var enorm. Hen förstod ingenting av det som hände, detta var ju inte vad hen hade önskat sig. Hen ville ju ha äventyr och spänning, detta var ju ren smärta. Världen fortsatte skaka och helt plötsligt blev allt stilla men inget kändes som förr. Hen hade delats upp i två delar. En del var hens manliga energi och en var hens kvinnliga energi.
Rösten inom hen berättade att nu började hens resa till att igen komma samman till en själ. Hen undrade vad den gett sig in på, herregud, hur ska detta gå till? Men rösten inom hen tröstade och sade att det kommer bli en spännande resa precis som du önskade dig och när den är klar kommer du att känna dig väldigt tillfredsställd. Du klarar detta!

Själen kände hur dess medvetande delades upp och en del gick ner i den kvinnliga delen och den andra delen gick ner i den manliga delen. 
Sakta försvann minnena av att vara en hel själ och de två delarna kände sig var för sig som en enhet men det fanns hela tiden en längtan efter något mer, en känsla av att inte vara hel. Det var den längtan som skulle vara drivkraften i hela processen av att bli en hel själ igen. Detta är vad jag kallar för Twinflame. En manlig och en kvinnlig universell energi som är varandras motsatser och fullkomliga komplement.
Av: Annette Hagman

 

Tvillingsjälar, vad är då det?

Tvillingsjälar är vår fysiska upplevelse av denna Twinflameenergi. Det finns bara en själ som är den exakta tvillingsjälen. Varje människa härstammar från en själ som har sin exakta motpol, den själ som kompletterar en fullkomligt på alla plan. Vissa människor möter denna exakta tvillingsjäl i detta livet och andra inte. Vissa blir ett par för livet med sin tvillingsjäl i tidig ålder och andra möts en kort sekvens för att sedan skiljas åt igen. Vissa blir vänner för livet och andra finns på jorden samtidigt men möts inte i fysisk form. I andra fall finns en av tvillingsjälarna på jorden medan den andra delen finns i en annan dimension och agerar guide till den som befinner sig på jorden. Det finns ingen förklaring som är den enda sanningen. Alla har vi olika kontrakt och olika syften med våra liv här nere på jorden och har vi skrivit i vårt kontrakt att vi ska återförenas med vår tvillingsjäl kommer vi att göra det och annars inte.

Vad jag har blivit visad är att varje själ har som ett släktträd under sig. Den kvinnliga delen har ett träd och den manliga delen har ett träd. Varje gren i detta släktträd är en aspekt av den ursprungliga själen, och varje gren har sina löv som i sin tur är aspekter av grenen och även av den ursprungliga själen. 
Vi människor skaffar barn, barnbarn etc. Vi har vår släkt på mammas sida och vår släkt på pappas sida. Varje sida har flera olika grenar. Ungefär lika ser det ut även i detta ”tvillingsjälsträd”.

Under livets gång möter vi ibland aspekter av vår tvillingsjäl och med dem kommer vi med största sannolikhet känna en stark gemenskap. Ju närmare ursprungssjälen aspekten befinner sig, ju starkare band kommer vi att känna till dem. Med vissa av dem är gemenskapen lugn, harmonisk utan konflikter. Med andra finns gemenskapen där men där finns även en energi som sliter oss itu. Dessa aspekter kommer i vår väg för att hjälpa oss att frigöra oss ifrån det som hindrar oss från att smälta samman med vår ursprungliga tvillingsjäl.

C:a 100 x60 Akryl duk ej uppspänd på ram

Som jag ser det så är ”Twinflameresan” en resa som alla gör men den är mer aktiv i vissa liv. Det betyder att i detta livet kanske någon har en väldigt aktiv resa och träffar många aspekter av sin tvillingsjäl medan någon annan lever sitt liv tillsammans med en själsfrände eller ensam och är nöjd med det.
Själsfrände är inte detsamma som tvillingsjäl. En själsfrände är någon som tillhör ens själsfamilj eller själsgrupp och tillsammans med dem har vi oftast en stark gemenskap och en stark känsla av trygghet. Även de kan vara vår kärlekspartner, vår mor, vår far, vår vän etc. Som jag skrivit innan beror det helt och håller på vad vi valt att uppleva i detta livet innan vi föddes.

Twinflameresan syftar till att integrera den ursprungliga själens två separerade delar med varandra och de båda ursprungliga delarna har som jag beskrivit i sin tur delats upp i mängder av olika mindre delar. Varje liten del har sin egen tvillingsjäl som den ska förenas med och varje liten del lever i många olika dimensioner samtidigt. Jag har blivit visad att de som nu lever på jorden och har twinflameresan som syfte eller delsyfte kommer att integrera de olika dimensionernas tvillingsjälar i denna fysiska kropp. Det innebär att de troligtvis kommer att träffa flera aspekter av sin ursprungliga tvillingsjäl och tillsammans med dem gå igenom upplevelser som renar och läker disharmonier från den långa resan som pågått ända sedan den ursprungliga separationen av den ursprungliga själen.

När en själ möter sin sanna tvillingsjäl och de båda har renat och läkt alla sår som uppstått genom liven sammansmälter de till en själ. Det kan ske i detta liv på energinivå och då har de fortfarande två kroppar men får ett gemensamt högre jag. Om de väljer att gå ner och leva ett till liv på jorden kommer de då att göra det som en integrerad själ. Den integrerade själen är då ett steg närmare den ursprungliga själen och kommer i sin tur att ha en tvillingsjäl som den ska smälta samman med. Detta fortsätter ända till det bara finns kvar de ursprungliga tvillingsjälarna och tills de smälter samman igen till en enda själ.

 

Hur vet vi om vi träffat vår tvillingsjäl?

Jag har träffat flera aspekter av min tvillingsjäl. Vetskapen har aldrig kommit i början av relationerna utan i mitten eller mot slutet. Numer, efter att ha träffat så många av dem vet jag ofta ganska snabbt när det sker. Jag vet inte vad relationen är till för och jag vet inte om det är den ursprungliga tvillingsjälen men jag vet, eller i alla fall anar, om det är en aspekt.

Jag har själv aldrig träffat den tvillingsjäl jag är menad att leva tillsammans med så jag kan inte svara för hur det känns mer än att det verkar finnas två olika former. Vissa går igenom en turbulent tid där mycket karmisk energi frigörs innan de blir ett par eller vänner etc. på riktigt. Andra finner varandra direkt och vet från första stund att de hör ihop. Är tvillingsjälarna barn/förälder kan det vara på samma sätt, ibland kan det vara turbulent men man har ändå en väldigt speciell kontakt, eller så är allt helt lugnt redan från början. Gemensamt verkar vara att man på olika plan läker tillsammans.

Jag skulle säga att man vet när man känner att man hör ihop på själsnivå och att man kompletterar varandra väldigt bra i det jordiska livet. Man kan inte vara oberörd inför varandra även om man försöker. Man sitter ihop på själsnivå och är varandras motsatser.

 

C:a 50X40 Akryl duk ej uppspänd på ram