Detta liv kontra tidigare/parallella liv

Jag har aldrig jobbat direkt med tidigare liv, inte med att se dem till mina kunder. Däremot har jag jobbat massor med att transformera mina egna tidigare liv. I det arbetet har jag ibland sett en bild och sedan gått vidare därifrån och jobbat mig igenom med känslorna som lots. Jag brukar få information om livet under processens gång men sällan i bilder. Generellt så har jag genom åren sett väldigt lite, mina kanaler har främst varit klarvetandet  och klarkännandet. Det senaste året har mitt seende börjat öppna upp sig mer och mer. Jag tycker det är spännande att se. Det blir tydligare och lättare att förklara vad guider och vägledare vill visa oss när man ser en bild än genom bara klarvetande och klarkännande.

Abstract painting in blue and white

Igår satt jag och tittade på en video på en youtubekanal med en person jag uppskattar mycket. Det är en person som har valt att söka upp olika människor för att ha ett djupgående samtal med dem för att på så sätt kunna slå hål på olika fördomar och i stället skapa broar mellan människor, människor som inte nödvändigtvis har samma syn på livet och vår värld.
I går när jag satt och tittade på ett av dessa samtal såg jag helt plötsligt hur gästen fick som en slöja över sig med en helt annan personlighet, jag såg personligheten ganska detaljerat och fick även veta vilken status hen hade i samhället. Det var alltså ett av personens tidigare liv jag fick se.
I dag tittade jag på en video med en annan gäst och samma sak hände. Jag såg en slöja över personen i fråga som visade vem hen varit i ett tidigare liv. En intressant sak var att det jag visades var ganska mycket raka motsatsen till vem de är, vill vara eller anses vara i detta livet. Jag blir så full i skratt när jag hör dem sitta och prata om vad de har för åsikter här och nu, vad de vill uträtta och förändra, och samtidigt ser jag bilden av deras raka motsats. Lite som att Hitler sitter i en soffa och pratar om hur viktigt det är att alla människor är lika mycket värda och hur han kämpar för judarnas rätt 😉

Det är, enligt hur jag ser det, så att vi alla har levt alla möjliga olika liv vilket innebär att vi alla varit både ”onda”, ”goda”, offer, förövare etc. och det är en av anledningarna till att ingen av oss har någon rätt att döma någon annan. Ingen av oss har hela pusslet, hela sanningen. Vi vet bara bråkdelar av den stora sanningen och vem vet vad syftet med tex Hitlers liv och gärning egentligen var…. hur hade jorden sett ut om han inte gjort det han gjorde? Det vet vi inte. Jag säger inte att det han gjorde var något gott, jag säger bara att ingen av oss vet orsaken till hans handlingar utifrån ett högre syfte. Hitler är ett exempel från det förflutna. Trump är ett exempel i nutid. Ingen av oss vet vad syftet med hans roll egentligen är, vi kan spekulera och utgå ifrån det vi själva ser och tror på men ingen av oss vet. Det är endast skaparkraften själv som vet.

Ofta blir jag visad i arbetet med mina kunder hur de upplevt jobbiga situationer eller blivit straffade i tidigare liv när de använt sig av sina gåvor, uttryckt sin åsikt, öppnat sitt hjärta för en annan människa etc. Detta är sådant som här och nu i detta livet sitter i våra cellminnen och kan påverka oss så att vi inte kan eller vågar göra det vi egentligen vill, eller så kanske det ställer till bekymmer i våra relationer. Nästan alltid är det så att det vi upplever här och nu har sina rötter i vårt förflutna, det kan vara tidigare i detta livet eller i andra liv. Ibland till och med i framtiden. (Allt det vi får se är egentligen bara förklaringsmodeller för att vi lättare ska kunna förstå och göra det som krävs. Egentligen är allt bara energi i olika densitet.) Självklart finns det sätt att frigöra sig från dessa hinder. Olika former av healing är en väg, att utmana sig själv till att se livet ur större perspektiv är en väg. Som jag ser det är målet alltid att frigöra oss från dömande.

Titta på målningen i detta blogginlägg och be om att få ett budskap till just dig just nu. Alla ser olika saker beroende på vad man behöver se för tillfället och detta kan vara ett sätt att läka band till det förflutna som vi är klara med ❤
Skriv gärna en kommentar om vad du ser om du vill 😀