Hur fungerar healing?

Det är inte helt lätt att förklara hur healing fungerar eftersom det finns många olika vägar att gå. Alla vägar har dock det gemensamt att det handlar om transformation av energi. Allt är energi och har olika densitet. Ju tätare partiklarna är packade ju mer kompakt blir energin. Partiklarna i våra tankar och känslor är till exempel inte lika tätt packade som partiklarna i våra fysiska kroppar. Vi ser dem inte, vi kan inte ta på dem, men vi kan känna dem. Partiklarna i ett bord är tätare packade än partiklarna i våra kroppar.

Olika känslor och tankar har olika densitet och det man gör när man healar är att man löser upp det i våra system som har en högre densitet än vad vår grundenergi har. Till exempel så kan vi ha en blockering i vårt energisystem som hindrar oss från att göra de val vi själva mår bra av. Denna blockering har en högre densitet än vår grundenergi och sitter i vårt energisystem som en propp. När vi genom healing löser upp den ändrar den densitet och hamnar i samma densitet som resten av vårt energiflöde.

Illustration av hur vi lämnar gammal energi bakom oss. Healing.

I och med att detta sker kommer vi att få lättare att göra de val vi själva mår bra av. Nu är det ju inte alltid så enkelt, detta är ett försök från min sida att förklara någon form av grund till hur healing fungerar. När vi som i detta fallet löst upp den blockering i vårt energifält som stoppar upp flödet och gör det svårt för oss att välja det som vi själva mår bra av behöver vi ändå vara uppmärksamma på våra val framöver. Våra hjärnor är programmerade att följa samma vägar den alltid följt och därför vill den gärna göra samma val som den alltid gjort. Om vi väljer att göra på samma sätt som innan kommer den blockering vi löste upp snart att vara tillbaka igen.

Som jag sa så är det inte helt lätt att förklara enkelt hur healing fungerar. Ibland är det faktiskt så att när vi löser upp en blockering försvinner orsaken till blockeringen direkt utan att vi behöver göra någon förändring. Då handlar det om att vi redan gjort de förändringar som krävs men att blockeringen ändå har suttit kvar. När vi då löser upp blockeringen gör vi per automatik de val vi mår bra av utan att behöva lägga specifik uppmärksamhet på det.

Hur uppstår då dessa blockeringar?

När vi har upplevelser och känslor som vi inte klarar av att bearbeta eller frigöra oss ifrån kommer de så småningom att packa ihop sig och bilda en blockering i vårt energiflöde. Om vi inte löser upp blockeringen kommer den att sätta sig i vår fysiska kropp och vi får ont eller blir sjuka.
Detta innebär att vi i teorin kan läka alla sjukdomar eller tillstånd om vi bara löser upp våra blockeringar. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt eftersom vår själ har en plan med vårt liv här på jorden.
Vår själ har en plan som vi kognitivt inte alltid är medvetna om. Planen kan till exempel vara att vi behöver gå igenom vissa upplevelser för att vår själ ska bli fri eller utvecklas. Om vår själs plan är att vi ska uppleva en viss situation eller sjukdom kommer inte healing att hjälpa just den delen av vårt liv. Healingenergin kommer då i stället att gå till en annan del av vårt liv som är öppet för läkning och transformation. När den delen är transformerad kanske själen är redo att läka det vi egentligen ville ha hjälp med. Eller så behövs det ännu mer innan den är redo att släppa det som sitter i vägen. Det är väldigt viktigt att förstå att inte lägga skuld på sig själv om man inte läker på det sätt man önskat. Ingen av oss har hela bilden och vetskap om hela orsaken till att saker i livet ser ut som de gör.

Det är inte alltid våra blockeringar har skapats i detta livet. Vi lever många liv samtidigt och oftast pratar vi om tidigare liv för att det ska vara lättare att förstå. Vi kan till exempel i ett tidigare liv blivit sparkad av en häst och inte lyckats frigöra oss från den känsla som uppstod. Vi kanske i det livet aldrig mer vågade gå nära en häst. I det liv vi lever här och nu kan vi då välja att läka det traumat. Läkningen kan till exempel ske genom att vi blir trampade på foten av en häst. Vi blir inte så svårt skadade som i det tidigare livet men kommer ändå att känna alla känslor vi kände då. Kanske får vi ont i vår fot och går till en healer för att få hjälp med foten. Healern öppnar då upp energiflödet och känslorna kommer fram och vi kan frigöra oss från dem och foten läker. Om vi däremot inte klarar att känna känslorna fullt ut och släppa dem fria kommer foten inte att läka. Då får vi göra en gång till.

Om vårt energiflöde är trögt kommer vi att känna oss tröga och vi kommer att uppleva livet som tungt och svårt. Om vårt energiflöde är för snabbt kan det hända att vi inte riktigt är i kontakt med jorden, det är då vi ”svävar i det blå” eller blir väldigt stressade. Om vi däremot har ett balanserat energiflöde och är i kontakt med jorden, då kommer livet att kännas lätt och vi kommer med lätthet kunna manifestera det vi vill ha i våra liv. Allt handlar om balans.

För mig är healing en naturlig del av livet och väldigt spännande. Inte alltid så bekvämt och ibland väldigt smärtsamt, men alltid intressant. Min högsta önskan är att healing och naturligt läkande skulle vara en självklar del även i den västerländska kulturen lika som den är i den österländska. Jag har en stark övertygelse om att vi då skulle må mycket bättre och att världen skulle vara en trevligare plats att bo på.

 

Allt gott tills vi ses igen!

Annette