Den kreativa processen – en fallgrop

Jag har under lång tid, nästan hela sommaren, varit väldigt trött och har inte kunnat göra mycket mer än att vila, heala och måla. Det är vad energin har räckt till förutom mitt jobb som medial vägledare. Jag har varit medveten om att en djup läkningsprocess har pågått så jag har lyssnat på kroppen och har faktiskt inte längtat efter aktivitet eller umgänge.
För några veckor sedan började energin komma tillbaka och jag började planera och jobba för bland annat en utställning jag ska ha i oktober. Jag ansträngde mig för att utvecklas i mitt måleri så att jag skulle kunna ha några helt nya tavlor med på utställningen.
I början var det kul och spännande, sen helt plötsligt började jag bli stressad, tappa fokus, jag kunde inte längre få kontakt med mina målningar och humöret sjönk. Jag blev mer och mer frustrerad men av erfarenhet vet jag att det inte hjälper att forcera något, vare sig vad gäller healing, personlig utveckling eller måleri, så jag backade, lade ner penslarna och släppte taget om allt.
Vad hände då tror du?
Jag blev sjuk. Fick öroninflammation och var tvungen att ligga till sängs några dagar. Jag jobbade aktivt med att frigöra de låsningar som skapat först blockeringarna i mitt skapande flöde, och sedan även öroninflammationen. Jag grät floder och mängder av stagnerad energi lämnade mitt system. Gamla sårade känslor kom upp till ytan och lämnade systemet. Det är oftast så en djup healingprocess fungerar. Den stagnerade energin är känslor vi inte klarat av att frigöra oss ifrån och som har bosatt sig djupt inne i våra celler. När vi börjar peta i stagnationen kommer känslorna upp till ytan igen för att se om vi denna gång är redo att känna dem och låta dem gå.

Efter några dagar började den låsta energin öppnas upp och jag satte jag mig med mina färger igen. Jag var fortfarande arg och frustrerad för att jag inte fick till mina tavlor som jag ville. Jag borde ju kunna få till en Monet eller i alla fall en Picasso 😉
Jag började måla med Poscapennor på en gammal akrylmålning som jag målat över och lät pennan bestämma vart den ville gå. Det blev denna lilla låda med många flikar. Någon Monet är den inte, inte någon Picasso heller men den kommer med ett budskap.
Den visar mig till exempel att det finns många vägar att gå, att det finns många flikar att vika upp för att se vad de gömmer. Den visar att en låda inte nödvändigtvis behöver vara kvadratisk och att man inte alltid förstår hur de olika flikarna hänger ihop. Under min session med målningen frigjordes min frustration och en del målningsglädje kom tillbaka igen.

En annan insikt som visades mig i denna läkningsprocess var hur jag när jag började jobba mot min utställning för att målningarna skulle vara ännu bättre än de jag redan har, (de målningar jag har som var anledningen till att jag blev inbjuden att ha denna utställning från första början…. 😛 ) tappade kontakt med mitt eget inre.
Jag flyttade mitt fokus utanför mig själv och där finns ingen energi att hämta. Vi kan inspireras av omgivningen men energin kan vi bara hämta inifrån oss själva. Vi kan planera för framtiden eller hämta erfarenhet från det förflutna men det är bara när vi är närvarande i nuet vi kan använda vår energi för att skapa. (När vi stannar i nuet så är det faktiskt så att vi har tillgång till både framtiden och det förflutna men det är en annan blogg.)
Detta vet jag ju så väl och ändå föll jag dit ännu en gång. Det är så vi oftast gör och för varje gång vi faller dit går det lite snabbare att resa sig. Till slut går vi runt vårt mönster och när det inte får någon uppmärksamhet tynar det bort.

Har du någon magisk låda som ger dig insikt? Hur ser den i så fall ut?

 

Hur fungerar healing?

Det är inte helt lätt att förklara hur healing fungerar eftersom det finns många olika vägar att gå. Alla vägar har dock det gemensamt att det handlar om transformation av energi. Allt är energi och har olika densitet. Ju tätare partiklarna är packade ju mer kompakt blir energin. Partiklarna i våra tankar och känslor är till exempel inte lika tätt packade som partiklarna i våra fysiska kroppar. Vi ser dem inte, vi kan inte ta på dem, men vi kan känna dem. Partiklarna i ett bord är tätare packade än partiklarna i våra kroppar.

Olika känslor och tankar har olika densitet och det man gör när man healar är att man löser upp det i våra system som har en högre densitet än vad vår grundenergi har. Till exempel så kan vi ha en blockering i vårt energisystem som hindrar oss från att göra de val vi själva mår bra av. Denna blockering har en högre densitet än vår grundenergi och sitter i vårt energisystem som en propp. När vi genom healing löser upp den ändrar den densitet och hamnar i samma densitet som resten av vårt energiflöde.

Illustration av hur vi lämnar gammal energi bakom oss. Healing.

I och med att detta sker kommer vi att få lättare att göra de val vi själva mår bra av. Nu är det ju inte alltid så enkelt, detta är ett försök från min sida att förklara någon form av grund till hur healing fungerar. När vi som i detta fallet löst upp den blockering i vårt energifält som stoppar upp flödet och gör det svårt för oss att välja det som vi själva mår bra av behöver vi ändå vara uppmärksamma på våra val framöver. Våra hjärnor är programmerade att följa samma vägar den alltid följt och därför vill den gärna göra samma val som den alltid gjort. Om vi väljer att göra på samma sätt som innan kommer den blockering vi löste upp snart att vara tillbaka igen.

Som jag sa så är det inte helt lätt att förklara enkelt hur healing fungerar. Ibland är det faktiskt så att när vi löser upp en blockering försvinner orsaken till blockeringen direkt utan att vi behöver göra någon förändring. Då handlar det om att vi redan gjort de förändringar som krävs men att blockeringen ändå har suttit kvar. När vi då löser upp blockeringen gör vi per automatik de val vi mår bra av utan att behöva lägga specifik uppmärksamhet på det.

Hur uppstår då dessa blockeringar?

När vi har upplevelser och känslor som vi inte klarar av att bearbeta eller frigöra oss ifrån kommer de så småningom att packa ihop sig och bilda en blockering i vårt energiflöde. Om vi inte löser upp blockeringen kommer den att sätta sig i vår fysiska kropp och vi får ont eller blir sjuka.
Detta innebär att vi i teorin kan läka alla sjukdomar eller tillstånd om vi bara löser upp våra blockeringar. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt eftersom vår själ har en plan med vårt liv här på jorden.
Vår själ har en plan som vi kognitivt inte alltid är medvetna om. Planen kan till exempel vara att vi behöver gå igenom vissa upplevelser för att vår själ ska bli fri eller utvecklas. Om vår själs plan är att vi ska uppleva en viss situation eller sjukdom kommer inte healing att hjälpa just den delen av vårt liv. Healingenergin kommer då i stället att gå till en annan del av vårt liv som är öppet för läkning och transformation. När den delen är transformerad kanske själen är redo att läka det vi egentligen ville ha hjälp med. Eller så behövs det ännu mer innan den är redo att släppa det som sitter i vägen. Det är väldigt viktigt att förstå att inte lägga skuld på sig själv om man inte läker på det sätt man önskat. Ingen av oss har hela bilden och vetskap om hela orsaken till att saker i livet ser ut som de gör.

Det är inte alltid våra blockeringar har skapats i detta livet. Vi lever många liv samtidigt och oftast pratar vi om tidigare liv för att det ska vara lättare att förstå. Vi kan till exempel i ett tidigare liv blivit sparkad av en häst och inte lyckats frigöra oss från den känsla som uppstod. Vi kanske i det livet aldrig mer vågade gå nära en häst. I det liv vi lever här och nu kan vi då välja att läka det traumat. Läkningen kan till exempel ske genom att vi blir trampade på foten av en häst. Vi blir inte så svårt skadade som i det tidigare livet men kommer ändå att känna alla känslor vi kände då. Kanske får vi ont i vår fot och går till en healer för att få hjälp med foten. Healern öppnar då upp energiflödet och känslorna kommer fram och vi kan frigöra oss från dem och foten läker. Om vi däremot inte klarar att känna känslorna fullt ut och släppa dem fria kommer foten inte att läka. Då får vi göra en gång till.

Om vårt energiflöde är trögt kommer vi att känna oss tröga och vi kommer att uppleva livet som tungt och svårt. Om vårt energiflöde är för snabbt kan det hända att vi inte riktigt är i kontakt med jorden, det är då vi ”svävar i det blå” eller blir väldigt stressade. Om vi däremot har ett balanserat energiflöde och är i kontakt med jorden, då kommer livet att kännas lätt och vi kommer med lätthet kunna manifestera det vi vill ha i våra liv. Allt handlar om balans.

För mig är healing en naturlig del av livet och väldigt spännande. Inte alltid så bekvämt och ibland väldigt smärtsamt, men alltid intressant. Min högsta önskan är att healing och naturligt läkande skulle vara en självklar del även i den västerländska kulturen lika som den är i den österländska. Jag har en stark övertygelse om att vi då skulle må mycket bättre och att världen skulle vara en trevligare plats att bo på.

 

Allt gott tills vi ses igen!

Annette

Kickstarta våren! Erbjudande på Healing, Access Bars och Medial Vägledning!

Vad gör man när skrivaren inte fungerar? När det är dags att sätta upp lappar på stan om vårens erbjudande?
Well, när man gillar att måla så gör man varje lapp till ett litet konstverk och hoppas att de ska glädja alla som går förbi 🙂

Du får också ta del av kampanjen!
20 % på alla behandlingar och sessioner ända tills maj går över i juni.

Gäller både i Hägersten, Stockholm och online.

 

Skicka iväg ett mail och glöm inte att skriva in koden du ser på fotot.

Välkommen!

 

Erbjudande healing och medial väglednign!

foto av kampanjerbjudande

Många dimensioner och vår själs utveckling

Vi lever i ett mångdimensionellt universum.
Vi är mångdimensionella varelser.
Vad innebär det?

Det innebär att det aldrig finns bara ett enkelt svar på våra olika frågor.
Allt beror på vad vi gör i nuet här och även på vad vi gjort innan och på vad vi kommer att göra i framtiden. Det beror på vad vi gör i denna inkarnation och på vad vi gör i andra dimensioner.

Låter det flummigt? Konstigt? Tänk så här.

En dimension är vår fysiska kropp.
En annan dimension är våra känslor som även de utgör en kropp, vår känslokropp.
En tredje dimension är våra tankar som då är vår mentalkropp.
Om du tänker en tanke som väcker goda känslor i dig och sedan agerar på denna tanke och känsla med din fysiska kropp, då kommer du att få det resultatet du önskade dig.
Om du tänker en god tanke men din känsla säger något annat och du sedan agerar utifrån tanken kommer du att möta på motstånd eftersom din känsla vill något annat.
Om du tänker en tanke som väcker en god känsla i dig men inte agerar med din fysiska kropp på den tanken kommer inget att hända.

Ganska logiskt eller hur?

Detta är egentligen det enda du behöver veta för att skapa eller attrahera det du vill ha i ditt liv. Du behöver inte veta varför känslan säger ifrån när tanken är så god. Du behöver visa respekt till alla dina delar och i detta fall ge din känslokropp den uppmärksamhet den behöver. Det kan då visa sig att din känsla var rätt och att tanken inte var så bra som den verkade. Eller så visar det sig att känslan byggde på rädsla och när känslokroppen fått den uppmärksamhet den behöver släpper den taget om rädslan och du kan attrahera, manifestera det du önskade dig. Eller så var det helt enkelt inte rätt tid just då.

Om du vill ha lite djupare förståelse för varför attraktionslagen inte alltid fungerar som vi ofta önskar behöver vi gå vidare och titta på dimensioner vi inte är medvetna om här och nu.
Det är vår vibration som attraherar och vår vibration är allt vi är. Allt vi är här och nu, allt vi varit innan i detta livet och allt vi varit i tidigare, parallella inkarnationer, allt vi kommer att vara i framtiden, allt vi är i andra dimensioner. Ibland när något är svårt att manifestera eller förändra i detta livet handlar det om att en del av oss i en annan dimension håller oss tillbaka. Anledningarna kan vara många men det handlar alltid om vår själsliga utveckling.

Jag kan ta ett exempel från mitt eget liv. Under en period i mitt liv var jag väldigt arg på flera personer i min omgivning vilka jag upplevde hade svikit mig. Jag ville att de skulle vara medvetna om hur illa de gjort mig. Jag hade sagt det till dem men upplevde inte att de brydde sig. Jag hade medvetenheten om att det var bara jag själv som for illa av mitt hämndbegär och min ilska, att jag borde släppa taget och gå vidare. Hämndbegäret satt fast i min mentalkropp och väckte en känsla av sorg, övergivenhet, smärta i min känslokropp vilket gjorde att jag i min fysiska kropp var i det närmsta paralyserad. Jag kunde inte, hur mycket jag än försökte, göra det jag visste skulle medföra den förändring jag ville ha.

Jag använde alla tekniker jag hade för att kunna släppa och gå vidare men inget fungerade. Tills en dag när det var dags. Den här dagen blev jag guidad till att gå in i en healingsession med mig själv och blev först visad en kvinna klädd i svart med häxhatt. Hon lämnade min kropp och jag trodde att det var klart men det skulle komma mer. Jag fick se hur en mörk mästare från en annan dimension stod och höll i en tråd kopplad till mig. Han sa mycket bestämt till mig att han inte var här för att få folk att må bra, han var här för att skipa rättvisa.

Rättvisa har alltid varit viktigt för mig och det har gjort det svårt att släppa taget ibland för att gå vidare. Även då jag vetat att jag inget förändrar genom att strida eller hålla kvar har det varit omöjligt att släppa. Det var delvis på grund av denna mästare. En mästare som lever i en helt annan dimension än den jag lever i här och nu.
Hur skulle jag kunnat veta? Nej, jag visste inte utan var tvungen att ta ett steg i taget för att komma in till kärnan av min upplevelse. När jag var i kärnan visade han sig och jag kunde avsluta vårt kontrakt. Ett kontrakt som handlade om min själs utveckling.

När han hade lämnat sitt budskap kunde jag klippa tråden. Efter det släppte den akuta känslan av att behöva hämnas taget om mig. Det betydde inte att allt sedan var glömt och förlåtet utan det betydde att jag kunde gå vidare och bearbeta det som hänt, för att när jag sedan var redo släppa taget helt.

Vår själsliga utveckling går alltid först. Om vi i vårt mänskliga ego vill något väldigt mycket som inte är i harmoni med vår själs utveckling kommer det inte att ske. Om vårt mänskliga egos vilja däremot är i harmoni med vår själs utveckling kommer det att ske när det är rätt tid och när vi frigjort oss från den energi som håller oss tillbaka.

I en vägledning med mig får du till exempel hjälp att se hur energierna ligger för dig, vad är på gång och vad behövs för att du ska vara där du vill vara i dig själv och i livet. Kontaktuppgifter hittar du här. Välkommen att höra av dig!

Med detta önskar jag dig en fantastisk vecka!

Med värme
Annette

Början och slutet på en livsprocess och tvillingsjälar

Du som känner mig vet att healing och utveckling är det som orkestrerar mitt liv. Allt jag gör syftar till förändring, till medvetandehöjning hos både mig själv och andra. Jag har de senaste åren förstått hur min målning ofta visar mig mina processer i bild. Vissa av dem går fort att måla och kommer först när allt är klart. Andra målningar visar en början på en process och sedan visas slutet långt senare när processen är klar. Livsprocessen och den kreativa processen har ofta samma struktur, allt hänger ihop.

Den här lilla berättelsen handlar om två målningar på samma duk där den ena var startpunkten och den andra kvittot på att processen nu är klar. Denna process har pågått under flera år och under tiden har andra processer kommit och gått parallellt. Men dessa två målningar på samma duk är inramningen, säcken som knyter samman de olika scenerna till en föreställning. Jag kommer att dela med mig framöver av de olika scenerna men vi börjar med början och slutet.

Jag var fortfarande ganska ny på måleriet när jag fick tag på en stor duk. Den är 100X80cm med ett djup på kanske 3 cm. Innan hade jag målat på mindre dukar så detta var inte helt lätt. Jag hade en bild jag målade efter men fick inte till det som jag ville. Under den här tiden hade jag en relation med en person som var en aspekt av min tvillingsjäl och nu vet jag att denna målning visade mig att vi var varandras spegelbilder. Vår relation var inte definierbar, den var ingen kärleksrelation och heller inte en ren vänskapsrelation. Våra energier blandades samman så att vi hela tiden kände av varandras tankar och känslor. Vårt möte var väldigt karmiskt och jag har fått se flera gemensamma liv som skulle lösas upp här och nu i detta livet. Utan att gå in för djupt på relationen så kan jag säga att den rev sönder mig fullständigt. Det är svårt att beskriva för någon som inte själv upplevt hur det är att träffa en karmisk tvillingsjäl och den som upplevt det vet vad jag pratar om.

Jag kanske skriver ett inlägg lite längre fram om hur jag ser på tvillingsjälar och twinflame men nu ska det handla om målningens del i livsprocessen.

Denna tavla blev alltså inte klar utan jag ställde undan den i förrådet. Jag hann bo i Spanien i flera år medan målningen stod kvar i förrådet och väntade. När jag i somras flyttade hem från Spanien plockade jag upp den och tänkte måla över den för att måla en ny tavla. Det var en dyr duk av bra kvalitet.

Sagt och gjort.

Vad jag inte visste då var att när denna nya målning på den gamla duken var klar, då var även den process som sattes igång i och med mitt möte med min tvillingsjäls karmiska aspekt klar. Den informationen fick jag när tavlan var klar. Jag fick även informationen att detta var slutet på en djupgående och oerhört krävande process som pågått i över 20 år. Det är ganska mäktigt att få den informationen och faktiskt förstå att nu är det klart. Nu kan jag börja nästa fas i mitt liv.

Under mina år i Spanien träffade jag en till aspekt av min tvillingsjäl. Han hade en helt annan energi och framtoning. När han var i samma rum som jag läktes min aura. När vi var tillsammans var allt alltid bra, jag behövde inget mer då än det vi var. Jag hade många stora upplevelser med honom och det kan nog hända att jag berättar om även dem längre fram. Inte heller han och jag hade en kärleksrelation. Vi möttes för att vi båda skulle få tillgång till delar av våra själar som vi innan inte haft tillgång till. Jag hade burit nycklar, koder som var hans och han hade burit nycklar, koder som var mina. Där den första relationen jag berättat om slet sönder mig i småbitar läkte denna relationen mig och gav mig tillbaka mitt sanna jags essens. När denna healingprocess var klar var det tid för mig att flytta hem till Sverige igen för att här fortsätta mitt uppdrag.

Målningen som kom som ett kvitto på att processen är klar är denna. Nu finns inte längre någon spegelbild. Trädet står ensamt och dess krona börjar att släppa loss sina blad. Fjärilarna symboliserar för mig gammal kunskap, gamla erfarenheter som nu släpper taget om sin trygga famn för att flyga ut i världen och sprida sin skönhet. Denna tavla är slutet på en process och även början på en annan. Det ska bli väldigt spännande att se vad de olika fjärilarna ska komma att skapa i världen.

80×100 Akryl duk

 

 

Möjlighet till sessioner och behandlingar i Stockholm 2017

I slutet av juli och under augusti kommer jag att ta emot i Stockholm för sessioner och behandlingar. Du kan boka tarot, energirening, healing, Access Bars….. Och ibland en kombination av dem alla 🙂
Välkommen att höra av dig via mail: info @ frihetskallan . se eller på Facebook för att boka tid. Det går så klart även bra att boka distanssessioner.

Välkommen!

Spara