Vedic Art

Vedic Art grundades av Curt Källman utifrån 17 vediska principer som skulle kunna jämföras med en karta över livet.  Att gå igenom och öppna upp dessa principer öppnar upp oss för ett större flöde, för en stark kontakt med vårt inre och detta påverkar oss i vårt skapande likväl som i livet i sin helhet.

För mig har Vedic Art betytt mycket på många olika plan. Jag har utvecklats enormt som konstnär genom Vedic Art, men har även fått kraftfulla nycklar för att navigera i mitt liv. Många kopplar samman Vedic Art med abstrakt målning och många målar också mer eller mindre abstrakt men det är inte vad Vedic Art handlar om egentligen. 
Vedic Art är ett sätt att närma sig konsten, ett förbehållslöst, kravlöst sätt som ger utrymme för din egen skaparkraft utan regler och förbud eller någon som dömer eller bedömer det du gör. Du kan måla abstrakt eller figurativt i Vedic Art. Det som passar dig bäst. Du kan måla Vedic Art om du är en erfaren konstnär eller om du aldrig innan hållit i en pensel. Du kan måla Vedic Art för att bara ha roligt eller för att medvetet gå in i dina egna inre processer.

Något som berörde mig starkt första gången jag hörde det var orden som Curt Källman, Vedic Arts grundare sagt om processer. Han menar att vi människor kan klara ut alla processer vi själva sätter igång. Problemen kommer när någon annan sätter igång eller stoppar upp våra processer. Därför går man aldrig i Vedic Art in och bekräftar, bedömer eller på annat sätt påverkar den konstnärliga processen om man inte blir tillfrågad. Detta för mig är frihet och respekt.