Uppstigning, uppgradering, från tredje till femte dimensionen

Från tredje dimensionen till den femte dimensionen.Kvinna som stiger fram ur en bakgrund.

Det kom en målning till mig häromdagen. Jag vet inte om den är klar än men min känsla är att hon bland annat symboliserar det vi kallar för uppstigningen. Jag ser henne som att hon har varit en del av en bakgrund, ett kollektiv, och nu är på väg att stiga fram ur bakgrunden, kollektivet, för att visa hela sig och följa sin egen sanning. Det har inte varit helt lätt för henne att bryta sig loss från bakgrunden och det har runnit en hel del tårar. Bakgrunden, det kollektiva, symboliserar för mig den tredje dimensionen.

 

”Uppstigning”, ”uppgradering” och ”femte dimensionen” är begrepp man hör lite varstans när man är intresserad av andlig utveckling men vad betyder de egentligen?

Detta är ett gigantiskt område och jag ska skrapa lite på ytan här, berätta lite om min syn på det. Det finns som vanligt många sanningar och ingen är mer sann än någon annan.

Om vi börjar med ”Femte dimensionen” så är det inte en plats utan ett tillstånd. Vi är alla mångdimensionella varelser och har tillgång till många olika dimensioner. Alla dimensioner har olika densitet. Energin i ”Tredje dimensionen” är mer kompakt än energin i ”Femte dimensionen”. I tredje dimensionen bryr vi oss om det vi är vana vid, det vi har lärt oss. I femte dimensionen börjar vi se utanför ramarna och öppna upp för nya värden.
Man skulle även kunna jämföra det med att stå högst upp i en skyskrapa och titta ut över staden. Är det mycket dimma ser vi inte så mycket utan vi ser bara det som är allra närmast oss och de mest framträdande byggnaderna etc. Om det däremot är en klar dag kan vi se många mil, många hus, bilar, människor etc som befinner sig i staden. Har vi då dessutom en kikare kan vi zooma in och se detaljerna. Är det dimmigt spelar det ingen roll att vi har en kikare, vi ser ändå bara det som är närmast oss.

När vi befinner oss i tredje dimensionen handlar våra tankar mest om det rent praktiska, om vad vi ska äta, om vårt jobb, kläder etc. Vi gör som alla andra, vi gör som det förväntas av oss.
När vi befinner oss i den femte dimensionen ser vi allt ur ett större perspektiv. Vi ser mönster och beteenden vi i tredje dimensionen inte lade märke till eftersom vi då var fullt upptagna med att få vardagen att gå runt. När vi befinner oss i femte dimensionen är vi friare känslomässigt, vi känner oss tryggare i oss själva och har en starkt tillit till att allt är precis som det ska vara. Vi ser till helheten och till allas bästa. Vi följer vår egen innersta sanning och gör bara det som resonerar med den. I tredje dimensionen har vi inte full kontakt med vår egen sanning utan vi följer den kollektiva sanningen och tror ofta att det är enda vägen att gå.

Det är när vi i tredje dimensionen börjar känna oss obekväma med den kollektiva sanningen vår ”Uppstigning” börjar. Vi börjar ifrågasätta allt det som vi innan tagit för givet. Vi börjar se igenom olika strukturer och börjar känna ett motstånd mot att göra sådant som inte resonerar med vår egen sanning.
Uppstigningen sker i etapper och ofta vandrar vi mellan tredje och femte dimensionen under lång tid. När vi då befinner oss i femte dimensionen tankar vi in energi därifrån som sedan integreras i oss genom att vi i tredje dimensionen gör val som leder oss närmare vår sanning. Hur denna process går till kan vara väldigt individuell men gemensamt verkar alltid vara att man till slut inte orkar med den tredimensionella verkligheten utan man drar sig undan och söker nya sammanhang. Sammanhang som resonerar mer med ens innersta sanning.

När vi är i femte dimensionen vet vi med hela oss att vi alla hör ihop och att ingen är bättre eller sämre än någon annan. Vi har bara valt olika resor eftersom våra själar vill utveckla olika sidor. I femte dimensionen dömer vi aldrig någon annan. Vi kan inte döma eftersom vi vet att vi alla följer vår ursprungliga plan och gör det vi är här för att göra. Dömande tillhör den tredje dimensionen.

Uppgraderingar sker hela tiden, ibland enskilda och ibland kollektiva. När det sker kollektiva uppgraderingar brukar det ofta ske ovanliga händelser i många människors liv samtidigt, eller kanske en stor händelse i världen som påverkar väldigt många känslomässigt. Det är ofta så när vi befinner oss i tredje dimensionen att vi behöver skakas om lite för att släppa kontrollen så pass att den högre energin kan få ta plats i vårt energifält.

Som jag skrev är energin in den tredje dimensionen mer kompakt än den i den femte dimensionen. Uppstigningen handlar om att frigöra det som gör vår energi kompakt och det som håller den kompakta energin på plats är våra olika föreställningar. Ju fler bestämda, fixerade åsikter och föreställningar vi har, ju kompaktare blir vårt energifält. Ju fler rädslor vi bär på, ju mindre flexibelt blir vårt energifält. Ju fler skydd vi bär, ju stelare blir vårt energifält.
När vi säger ”Så här är det.” uttrycker vi oss från den tredje dimensionen. När vi säger ”Det här är min uppfattning” uttrycker vi oss från femte dimensionen. ”Så här är det” betyder ju att det jag tycker är rätt och om någon annan tycker annorlunda har de fel. Rätt och fel finns inte i femte dimensionen. När vi säger ”Det här är min uppfattning” betyder det att jag uppfattar det så här och du kan uppfatta det annorlunda och det är också ok. Vi accepterar och respekterar att alla har sina egna sanningar.

Ett femdimensionellt energifält är flexibelt och flödande. Energifältet är vi, hela vårt varande och inkluderar allt, både känslor, tankar, vår fysiska kropp, allt vi någonsin upplevt och kommer att uppleva. Ett flexibelt energifält känner energiflödet och följer den ström som resonerar med den egna sanningen. Det innebär att vi i vår uppstigning hela tiden behöver frigöra oss från det som hindrar vårt fält från att röra sig fritt. Blockeringar, motstånd, föreställningar, kärt barn har många namn.

När vi är fullt ut integrerade i femte dimensionens energi skapar vi det liv vi vill ha genom att följa energin och öppna upp flödet där vi vill ha det. I tredje dimensionen fungerar inte det, i tredje dimensionen måste vi jobba hårt och kämpa för att få det vi vill ha. Som du förstår så är vi alla i båda dimensionerna samtidigt. Vi har ju alla stunder när saker går med fullkomlig lätthet och stunder när vi måste jobba hårt för det vi vill. När uppstigningen är klar lämnar vi tredje dimensionen för gott.