Många dimensioner och vår själs utveckling

Vi lever i ett mångdimensionellt universum.
Vi är mångdimensionella varelser.
Vad innebär det?

Det innebär att det aldrig finns bara ett enkelt svar på våra olika frågor.
Allt beror på vad vi gör i nuet här och även på vad vi gjort innan och på vad vi kommer att göra i framtiden. Det beror på vad vi gör i denna inkarnation och på vad vi gör i andra dimensioner.

Låter det flummigt? Konstigt? Tänk så här.

En dimension är vår fysiska kropp.
En annan dimension är våra känslor som även de utgör en kropp, vår känslokropp.
En tredje dimension är våra tankar som då är vår mentalkropp.
Om du tänker en tanke som väcker goda känslor i dig och sedan agerar på denna tanke och känsla med din fysiska kropp, då kommer du att få det resultatet du önskade dig.
Om du tänker en god tanke men din känsla säger något annat och du sedan agerar utifrån tanken kommer du att möta på motstånd eftersom din känsla vill något annat.
Om du tänker en tanke som väcker en god känsla i dig men inte agerar med din fysiska kropp på den tanken kommer inget att hända.

Ganska logiskt eller hur?

Detta är egentligen det enda du behöver veta för att skapa eller attrahera det du vill ha i ditt liv. Du behöver inte veta varför känslan säger ifrån när tanken är så god. Du behöver visa respekt till alla dina delar och i detta fall ge din känslokropp den uppmärksamhet den behöver. Det kan då visa sig att din känsla var rätt och att tanken inte var så bra som den verkade. Eller så visar det sig att känslan byggde på rädsla och när känslokroppen fått den uppmärksamhet den behöver släpper den taget om rädslan och du kan attrahera, manifestera det du önskade dig. Eller så var det helt enkelt inte rätt tid just då.

Om du vill ha lite djupare förståelse för varför attraktionslagen inte alltid fungerar som vi ofta önskar behöver vi gå vidare och titta på dimensioner vi inte är medvetna om här och nu.
Det är vår vibration som attraherar och vår vibration är allt vi är. Allt vi är här och nu, allt vi varit innan i detta livet och allt vi varit i tidigare, parallella inkarnationer, allt vi kommer att vara i framtiden, allt vi är i andra dimensioner. Ibland när något är svårt att manifestera eller förändra i detta livet handlar det om att en del av oss i en annan dimension håller oss tillbaka. Anledningarna kan vara många men det handlar alltid om vår själsliga utveckling.

Jag kan ta ett exempel från mitt eget liv. Under en period i mitt liv var jag väldigt arg på flera personer i min omgivning vilka jag upplevde hade svikit mig. Jag ville att de skulle vara medvetna om hur illa de gjort mig. Jag hade sagt det till dem men upplevde inte att de brydde sig. Jag hade medvetenheten om att det var bara jag själv som for illa av mitt hämndbegär och min ilska, att jag borde släppa taget och gå vidare. Hämndbegäret satt fast i min mentalkropp och väckte en känsla av sorg, övergivenhet, smärta i min känslokropp vilket gjorde att jag i min fysiska kropp var i det närmsta paralyserad. Jag kunde inte, hur mycket jag än försökte, göra det jag visste skulle medföra den förändring jag ville ha.

Jag använde alla tekniker jag hade för att kunna släppa och gå vidare men inget fungerade. Tills en dag när det var dags. Den här dagen blev jag guidad till att gå in i en healingsession med mig själv och blev först visad en kvinna klädd i svart med häxhatt. Hon lämnade min kropp och jag trodde att det var klart men det skulle komma mer. Jag fick se hur en mörk mästare från en annan dimension stod och höll i en tråd kopplad till mig. Han sa mycket bestämt till mig att han inte var här för att få folk att må bra, han var här för att skipa rättvisa.

Rättvisa har alltid varit viktigt för mig och det har gjort det svårt att släppa taget ibland för att gå vidare. Även då jag vetat att jag inget förändrar genom att strida eller hålla kvar har det varit omöjligt att släppa. Det var delvis på grund av denna mästare. En mästare som lever i en helt annan dimension än den jag lever i här och nu.
Hur skulle jag kunnat veta? Nej, jag visste inte utan var tvungen att ta ett steg i taget för att komma in till kärnan av min upplevelse. När jag var i kärnan visade han sig och jag kunde avsluta vårt kontrakt. Ett kontrakt som handlade om min själs utveckling.

När han hade lämnat sitt budskap kunde jag klippa tråden. Efter det släppte den akuta känslan av att behöva hämnas taget om mig. Det betydde inte att allt sedan var glömt och förlåtet utan det betydde att jag kunde gå vidare och bearbeta det som hänt, för att när jag sedan var redo släppa taget helt.

Vår själsliga utveckling går alltid först. Om vi i vårt mänskliga ego vill något väldigt mycket som inte är i harmoni med vår själs utveckling kommer det inte att ske. Om vårt mänskliga egos vilja däremot är i harmoni med vår själs utveckling kommer det att ske när det är rätt tid och när vi frigjort oss från den energi som håller oss tillbaka.

I en vägledning med mig får du till exempel hjälp att se hur energierna ligger för dig, vad är på gång och vad behövs för att du ska vara där du vill vara i dig själv och i livet. Kontaktuppgifter hittar du här. Välkommen att höra av dig!

Med detta önskar jag dig en fantastisk vecka!

Med värme
Annette